Ưu đãi Chương Trình Nhượng Quyền Tháng 10

Chương trình đầu tư nhượng quyền bảo tồn vốn –[chỉ áp dụng đối với các hồ sơ được chọn hoặc theo các thông báo chính thức từ SVCare]

Sản phẩm kinh doanh: sản phẩm hữu cơ được chứng nhận và sản phẩm canh tác theo hướng hữu cơ.

Hình thức kinh doanh: Tại điểm bán và online [Được sử dụng chung hệ thống hạ tầng của công ty mẹ]

Quyền lợi nhượng quyền:

 • Phí nhượng quyền được hoàn trả [duy nhất trên thị trường – được hỗ trợ bởi Qũy SVCare – care for her]
 • Lợi nhuận được đảm bảo tối thiểu 16%/ năm.
 • Được hỗ trợ tối đa về Marketing
 • Được tự định giá và sang nhượng lại cửa hàng.

Tiêu chí xét duyệt ưu tiên:

Trong giai đoạn 2019-2020, Mục tiêu của SVCare là tăng nhận thức của người tiêu dùng về các lợi ích của sản phẩm hữu cơ, hướng dẫn người tiêu dùng về cách nhận biết sản phẩm hữu cơ thật, dó đó:

Các yếu tố về mặt bằng, tài chính chưa phải đặt mức dộ ưu tiên đối  cao với đối tác nhận nhượng quyền, thay  vào đó, SVCare sẽ ưu tiên chọn các đối tác:

 • Đồng hành cùng định hướng, chiến lược & mục tiêu của SVCare về tăng cường nhận thức của người tiêu dùng về các lợi ích lâu dài của việc sản xuất và tiêu dùng hướng hữu cơ đối với sức khỏe con người và sức khỏe môi trường.
 • Kinh doanh: Trung thực đối với khách hàng và hệ thống

Quy trình hợp tác nhượng quyền:

Quy trình xét duyệt và hợp tác nhượng quyền [Thường kéo dài trong 2-4 tuần]

 • Ký kết NDA [Non-disclosure agreement]: thỏa thuận bảo mật không tiết lộ thông tin giữa 2 bên
 • Nhà đầu tư gởi hồ sơ nhận nhượng quyền theo form được cung cấp.
 • SVCare cung cấp thông tin hợp tác nhượng quyền.
 • Nhận và phỏng vấn, xét duyệt hồ sơ nhượng quyền.
 • Ký kết hợp tác

Triển khai cửa hàng [Thường kéo dài trong 2-4 tuần]

 • SVCare triển khai thiết lập dữ liệu, phần mềm quản lý và cửa hàng online
 • Đối tác triển khai thiết lập cửa hàng offline.
 • Triển khai nhập hàng và kinh doanh.

@SVCare Việt Nam.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: