Sản phẩm đạt chứng nhận Hữu cơ Organic thông qua Logo

Sản phẩm đạt chứng nhận Hữu cơ Organic thông qua logo
SVCare Organic Viet NamViết bởi: SVCare Organic Viet Nam

Sản phẩm đạt chứng nhận Hữu cơ Organic thông qua logo

Nếu một sản phẩm được người bán giới thiệu là tự nhiên, hữu cơ hay Organic, khả năng cao đó là sản phẩm hữu cơ "tự phong", người tiêu dùng thông thái hiểu rằng để được chứng minh là sản phẩm hữu cơ [organic], sản phẩm đó cần được các tổ chức uy tín chứng nhận, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Organic sẽ được gắn nhãn “Certified Organic".

Bạn có thể nhận biết một sản phẩm hữu cơ được chứng nhận Organic nếu trên sản phẩm có các logo sau đây

Nhận biết nhanh các sản phẩm đạt chứng nhận Hữu cơ Organic thông quan logo

popup

Số lượng:

Tổng tiền: